Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem kilometer. Satsen for bruk av bil er 3,50 kroner og gjelder fra første kilometer. I innstillingen til Nasjonal Transportplan (NTP) mener flertallet i Stortingets transportkomité at sykling i større grad må sidestilles med bilbruk og annen motorvogn i statens regler for kjøregodtgjørelse.

Stortinget kommer derfor til å vedta at kilometersatsen for bruk av sykkel i tjenestereiser bør gjelde fra første kilometer slik det gjelder for bruk av bil til tjenestereiser. -Likeverdige satser for bruk av ulike transportmidler fremmer sykling og mer miljøvennlig transport, mener flertallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer