Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem kilometer. Satsen for bruk av bil er 3,50 kroner og gjelder fra første kilometer. I innstillingen til Nasjonal Transportplan (NTP) mener flertallet i Stortingets transportkomité at sykling i større grad må sidestilles med bilbruk og annen motorvogn i statens regler for kjøregodtgjørelse.

Stortinget kommer derfor til å vedta at kilometersatsen for bruk av sykkel i tjenestereiser bør gjelde fra første kilometer slik det gjelder for bruk av bil til tjenestereiser. -Likeverdige satser for bruk av ulike transportmidler fremmer sykling og mer miljøvennlig transport, mener flertallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer