Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem kilometer. Satsen for bruk av bil er 3,50 kroner og gjelder fra første kilometer. I innstillingen til Nasjonal Transportplan (NTP) mener flertallet i Stortingets transportkomité at sykling i større grad må sidestilles med bilbruk og annen motorvogn i statens regler for kjøregodtgjørelse.

Stortinget kommer derfor til å vedta at kilometersatsen for bruk av sykkel i tjenestereiser bør gjelde fra første kilometer slik det gjelder for bruk av bil til tjenestereiser. -Likeverdige satser for bruk av ulike transportmidler fremmer sykling og mer miljøvennlig transport, mener flertallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer