Ferietiden er høysesong for kataloghaier og andre svindlere, skriver KS på organisasjonens nettside. Kataloghaier er betegnelsen på selskaper som baserer sin virksomhet på å selge mer eller mindre fiktive annonsetjenester mot uforholdsmessig høye vederlag. Vest-Agder fylkeskommunes administrasjon og driftsenheter har ved flere tilfeller mottatt tilbud fra slike firma. Det er også mottatt falske regninger på oppføringer i kataloger og registre uten at dette er bestilt. Noen ganger eksisterer heller ikke trykksakene.

KS anbefaler at en må være svært oppmerksom før man eventuelt besvarer forespørsler om markedsføring i ulike medier og forespørsler om oppdateringer av kundekataloger eller utenlandske registre.
"Varslingslisten" er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike forhold. På "Varslingslisten" finner du en oversikt over katalogfirmaer og andre som mange næringsdrivende har funnet grunn til å klage på.

Varslingslisten

av admin, publisert 26. april 2007 | Skriv ut siden