Samferdselsministeren om erfaringar med konkurranse i rutebiltransport

De sju Knutepunkt Sørlandet kommunene - Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland - krever at bevilgende myndigheter i Stortinget og regjeringen snarest sørger for å gi Avinor sikkerhet for nødvendige innvesteringer, som opprettholder og styrker Kjevik som kommunikasjonsknutepunkt for Sørlandet. Det kommer fram i et brev som i dag sendes til samferdselsministeren og Stortingets transport og kommunikasjonskomite. Bak brevet står et samlet representantskap i Knutepunkt Sørlandet, som i sitt møte 26. mai vedtok å legge press på sentrale myndigheter for å sikre Kristiansand lufthavn Kjeviks framtid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer