Ungdom som lærer mer om psykisk helse blir mindre fordomsfulle enn andre elever. I tillegg blir de åpnere om sine egne følelser og problemer. Det viser en fersk SINTEF-rapport som har evaluert satsingen Psykisk helse i skolen . – Det er svært viktig å ha åpenhet rundt psykiske problemer, og at ungdom vet at alle kan oppleve tunge stunder der de trenger noen å snakke med, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet. Hun viser til at mye tyder på at det er skolenes satsing på psykisk helse som i seg selv gir størst positiv effekt for ungdommer. – Ungdom som sliter har stor glede av å snakke med noen de stoler på, enten det er en venn eller en voksen. Derfor mener hun at vi fortsatt må jobbe for økt åpenhet. – Selv om mange sliter i perioder av livet, så kan økt åpenhet gjøre det enklere å mestre slike perioder, sier Major.

Satsingen «Psykisk helse i skolen» har hatt som mål å gi elevene økt kunnskap, lære dem hvordan de kan ivareta egen og andres psykiske helse og hvor de han få hjelp. SINTEF har evaluert undervisningsprogrammene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten peker på følgende endringer i elevenes holdninger:

 • Flere elever tror at de fleste som får psykiske problemer blir friske
 • Færre mener mennesker med psykisk lidelse må tvangsinnlegges
 • Færre mener at de som er psykisk syke er svake mennesker
 • Færre mener man må ha et alvorlig problem for å gå til psykolog
 • Fordomsfulle holdninger er mindre utbredt blant jentene enn guttene

Elevene som har deltatt i prosjektet opplever å ha lært mer om temaer knyttet til psykisk helse enn elever ved kontrollskolene. De søker også oftere hjelp for sine psykiske vansker, sammenlignet med de som ikke har deltatt i programmet.

Nivået på såkalte selvrapporterte psykiske vansker har derimot økt for elever som har deltatt i programmene. I følge SINTEF-rapporten betyr dette ikke at elevenes psykisk helse har blitt dårligere, men heller at skolens engasjement i temaet psykisk helse har gitt ungdommene økt bevissthet og at de er mer åpne om egen psykisk helse. Undersøkelsen viser at denne økte kunnskapen gjør at det blir enklere for ungdommene å ta opp vanskelige ting om seg selv, eller å si fra dersom de er bekymret for medelever

av admin, publisert 18. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer