Sørlandet kunnskapspark AS som ble etablert i 1999 har over lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Kunnskapsparkens styre avdekket under behandlingen av fjorårets regnskap en post med utestående fordringer på rundt 6,6 millioner kroner som må regnes som tapt. Styret har forespurt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om å tilføre 4,5 millioner kroner til dekning av underskudd. Dersom dette ikke innvilges vil selskapet måtte avvikles. Fylkestinget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med refinansieringsstøtte.

Vest-Agder fylkeskommune gir et tilskudd på 2,25 millioner kroner til refinansiering av kunnskapsparken. Tilsagnet forutsetter at Kristiansand kommune gir et tilsvarende tilskudd. Det forventes også at en emisjon skal gi 1,5 millioner kroner i ny kapital og at det lages en ny strategi for parken i løpet av høsten 2009. Utarbeidelsen av denne strategien skal skje i nært samarbeid mellom ledelse og styre i Sørlandet kunnskapspark AS og andre.

Hensikten med etableringen av Sørlandet kunnskapspark for ti år siden var å lage et miljø i randsonen til det nye universitetet som kunne bidra til vekst og verdiskaping. Det var viktig å skape en møteplass mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor og målet var ny kunnskap og nye bedrifter.

av admin, publisert 19. juni 2009 | Skriv ut siden