Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Samferdselsdepartementet innvilget før påske 2,8 millioner kroner for 2009 til et prøveprosjekt Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet vil gå over tre år. Samlet søknadsbeløp for perioden er 11,6 millioner kroner hvorav beløpet for 2009 var 2,8 millioner kroner.

Det legges vekt på brukermedvirking i prosjektet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli forespurt å oppnevne representanter til å være drøftingspart i prosjektet. I tillegg vil Fylkeseldrerådet bli forespurt om å stille med en brukerrepresentant. Når det gjelder Sørlandet sykehus HF vil deres interesse og bidrag i prosjektet bli avklart. En vil dessuten ha kontakt med transportører og berørte kommuner underveis i prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer