Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Samferdselsdepartementet innvilget før påske 2,8 millioner kroner for 2009 til et prøveprosjekt Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet vil gå over tre år. Samlet søknadsbeløp for perioden er 11,6 millioner kroner hvorav beløpet for 2009 var 2,8 millioner kroner.

Det legges vekt på brukermedvirking i prosjektet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli forespurt å oppnevne representanter til å være drøftingspart i prosjektet. I tillegg vil Fylkeseldrerådet bli forespurt om å stille med en brukerrepresentant. Når det gjelder Sørlandet sykehus HF vil deres interesse og bidrag i prosjektet bli avklart. En vil dessuten ha kontakt med transportører og berørte kommuner underveis i prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer