Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Samferdselsdepartementet innvilget før påske 2,8 millioner kroner for 2009 til et prøveprosjekt Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet vil gå over tre år. Samlet søknadsbeløp for perioden er 11,6 millioner kroner hvorav beløpet for 2009 var 2,8 millioner kroner.

Det legges vekt på brukermedvirking i prosjektet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli forespurt å oppnevne representanter til å være drøftingspart i prosjektet. I tillegg vil Fylkeseldrerådet bli forespurt om å stille med en brukerrepresentant. Når det gjelder Sørlandet sykehus HF vil deres interesse og bidrag i prosjektet bli avklart. En vil dessuten ha kontakt med transportører og berørte kommuner underveis i prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer