Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Samferdselsdepartementet innvilget før påske 2,8 millioner kroner for 2009 til et prøveprosjekt Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet vil gå over tre år. Samlet søknadsbeløp for perioden er 11,6 millioner kroner hvorav beløpet for 2009 var 2,8 millioner kroner.

Det legges vekt på brukermedvirking i prosjektet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli forespurt å oppnevne representanter til å være drøftingspart i prosjektet. I tillegg vil Fylkeseldrerådet bli forespurt om å stille med en brukerrepresentant. Når det gjelder Sørlandet sykehus HF vil deres interesse og bidrag i prosjektet bli avklart. En vil dessuten ha kontakt med transportører og berørte kommuner underveis i prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer