Fylkeskommunen har mottatt en henvendelse fra Sirdal kommune som ønsker å kjøpe tilbake en parsell på rundt 600 kvadratmeter som ble overdratt vederlagsfritt fra kommunen til Vest- Agder fylkeskommune i 1992. Parsellen ligger mellom Idrettshallen og Sirdal videregående skole i kommunesenteret Tonstad. Fylkesutvalget godkjente i dag en salgsavtale hvor kommunen får kjøpt tomten for en krone.

Den nye eieren blir Sirdal kommune og formålet oppgis til å være oppføring av en bygning.

Denne bygningen skal i første omgang fungere som midlertidig lokale for grunnskolen og senere som teknisk sentral for utestaben i kommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2009 | Skriv ut siden