Stiftelsen neveragain.no er en ikke-kommersiell virksomhet som tar i bruk interaktiv film og bredbåndsdistribusjon for å motarbeide krig, grusomheter og undertrykking. Gjennom årene har en sporet opp, digitalisert og tilgjengeliggjort eksisterende filmer og andre audiovisuelle dokumenter. Stiftelsen har arbeidet for økt nyproduksjon av tidsvitneintervjuer, dokumentarer, spillefilmer og multimedieprogrammer. Det er videre utviklet tematiske pakker av filmer, intervjuer, tekster, bilder, studie- og lærerplaner og møteopplegg. Pakkene benyttes for enkeltbrukere, utstillinger, undervisning, organisasjonsarbeid og arrangementer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)