Agder Tresenter har gjennomført en undersøkelse som viser at treindustrien på Agder har en brutto omsetning på 3,7 milliarder kroner, fordelt på 120 bedrifter og 2100 ansatte. Tremasse, plater og papirindustrien er den klart største delen av trebasert industri på Agder med ca 1,3 millioner i omsetning og 1000 ansatte i rundt 70 bedrifter. En annen stor og viktig treindustri er byggelementproduksjon som omfatter takstoler, prefabrikkerte veggelementer, takelementer, golvelementer og limtre. Det er flere store produsenter av forskjellige former for byggelementer på Agder med en samlet omsetning på ca 950 millioner kroner og rundt 950 ansatte. Mindre bedrifter og byggefirmaer kommer i tillegg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. juni 2009 | Skriv ut siden