Samferdselsdepartementet har sluttet seg til en anbefaling fra Statens vegvesen om at kunder med AutoPassbrikke skal gis ti prosent rabatt ved passeringer hos andre bompengeselskaper enn det de er abonnent hos. Styret i Lister Bompengeselskap AS sluttet seg i et møte nylig til en slik rabattordning. Den innebærer at alle AutoPASS-abonnenter, som ikke allerede er kunder i Lister Bompengeselskap, får ti prosent avslag i prisen når de passerer selskapets bommer. -Styret har vedtatt at ordningen skal iverksettes så snart det er praktisk mulig, opplyser daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap.

Haddeland tror at både bilistene og bompengeselskapene vil ha fordeler av en slik ordning. Den vil også legge til rette for at flere bruker brikke. -Det er klart at dersom flere kjøretøy har AutoPASS-brikke vil det bidra til å reduserte driftskostnader av bompengeordninger. Lavere kostnader vil igjen gi mer penger til bygging av vei, sier han.

Ved utgangen av 2009 vil det være 50 bompengeprosjekter i drift i Norge. 34 av disse vil ha AutoPASS.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer