Utdanningsdirektoratet foreslår å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Direktoratet anbefaler også å gi skoler og skoleeiere tilbud om kompetanseutvikling i vurdering. Det er to av flere konkrete oppfølgingstiltak i sluttrapporten fra Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre vurderingspraksis og den nasjonale utprøvingen av kjennetegn på måloppnåelse i fag. - Vurdering er et svært viktig tema og en kjerneoppgave i skolen. Tilbakemeldingene fra skolene og skoleeierne som har deltatt i prosjektet er overveiende positive, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Rapporten med vurderinger og tilrådinger er sendt til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med at prosjektet avsluttes 1. juli. I rapporten foreslår direktoratet å kombinere veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse med en fireårig satsing der skoler og skoleeiere får tilbud om kompetanseutvikling i vurdering og oppfølging i arbeidet med å ta i bruk kjennetegn. I tillegg foreslås det også å sette i gang forskning på sammenhengen mellom vurdering og læring og på lærernes grunnlag for standpunktvurdering.

Gjennom Prosjekt bedre vurderingspraksis har Utdanningsdirektoratet siden 2007 samarbeidet med 77 læresteder i en utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Forskere fra Universitetet i Oslo har også fulgt utprøvingen, og i rapporten ”Bedre vurdering for læring” foreslår de at det utarbeides nasjonale kriteriter med muligheter for lokal bearbeidelse og tilpasning.

Petter Skarheim mener det er viktig å benytte den kompetansen som nå er opparbeidet i skoler, kommuner, fylkeskommuner og i universitets- og høyskolesektoren i det videre arbeidet. - Vi vet både fra dette prosjektet og fra evaluering av Kunnskapsløftet at vi må følge opp alle reformer og endringer med kompetanseutvikling, slik at skolene og lærerne kan nyttiggjøre seg alt det nye. For at dette skal føre til varige resultater og forbedringer, må innføring av nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fag følges av en langvarig satsing og oppfølging mot det lokale nivået, sier Skarheim.

- Prosjekt bedre vurderingspraksis er et godt eksempel på hvordan vi jobber kunnskapsbasert og systematisk for å forbedre opplæringen, og på hvordan vi har involvert alle parter i sektoren; fra elev og lærer og rektor, til skoleeier, fylkesmann og universiteter og høyskoler, sier Skarheim.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer