-Skal vi sutre over at vi får for lite av staten eller bruke mulighetene – ta ansvar og styringen? Muligheten til å bli en aktiv regional utviklingsaktør, der samferdsel er et viktig verktøy, har vi nå. Grip den! Slik lød oppfordringen som samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord i Rogaland fylkeskommune sendte ut til landets fylkeskommuner og til de mange fylkeskommunale økonomene som i går hadde samferdsel som tema på en nasjonal samling i Kristiansand.

-Når fylkeskommunene overtar store deler av landets riksveger fra 2010 er det en viktig milepel, sa Eiterjord. –En hovedutfordring vil bli å integrere styring og utvikling av det nye regionale vegnettet i den øvrige regionale utviklingen. Det vil si sammen med virkemidler innenfor regional planlegging, næring, kultur og opplæring. Samtidig må fylkeskommunene sikre god oppfølging av nye og viktige satsingsområder som sykkeltrafikk, miljø og trafikksikkerhet, sa han.

Eiterjord pekte også på at fylkeskommunene i forbindelse med vegreformen vil vil ha behov for å styrke både kapasitet og kompetanse. Det gjelder inne områder som blant annet planlegging, budsjett- og økonomiarbeid, bestiller- og styringsfunksjoner, forvaltningsoppgaver kontakt- og informasjonsarbeid. –Dette er svært viktig ettersom når det gjelder fylkesvegnettet er det fra nå fylkeskommunene og ikke Statens Vegvesen som blir kontaktpunktet, understreket han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2009 | Skriv ut siden