Vennesla kommune har for tiden forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden fra 2010 til 2020 ute til høring. Fylkestinget sluttet seg i dag til planprogrammet og flere forslag fra fylkeskommunens administrasjon som bes vurdert i arbeidet med planen. Vennesla kommune er en vekstkommune med blant annet en større økning i innbyggertall enn forventet. I planene som nå rulleres legges det opp til at kommunen skal legge til rette for en økning på 5000 nye innbyggere henimot 2050.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden