-Ved omorganiseringen i 1995 ønsket regjeringen å gjøre Statens vegvesen mer politisk styrbar og ved omorganiseringen i 2003 mer kostnadseffektiv. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 er regjeringens ønske å foreta en omorganisering hvor Statens vegvesen brukes for å delegere myndighet og ansvar fra nasjonalt til regionalt nivå, sa fylkeskommunal kontakt Hans Seland i Statens vegvesen Region Sør i et foredrag i Kristiansand denne uken om Vegvesenets rolle etter forvaltningsreformen.

Seland opplyste at vegvesen har engasjert seg aktivt som både utreder og premissleverandør under planleggingen av forvaltningsreformen. -Vegvesenet anbefalte at etaten ble holdt sammen på statens hender for å bevare og utvikle kompetansen og at prinsippet om sams vegadministrasjon for staten og fylkeskommunene ble videreført. Det er nå klart at veglovens føring om en slik felles administrasjon ikke endres, sa Seland.

-Når det gjelder rollefordelingen vil fylkeskommunen være vegeier og bestiller. Forholdet til Statens vegvesenStatens vegvesen reguleres gjennom budsjett- og ytelsesavtaler. Vegvesenet får en utførerrolle. Integrasjonen i fylkeskommunens administrative apparat vil variere fra fylkeskommune til fylkeskommune. Regionvegsjefen vil imidlertid være vegadministrasjon for fylkeskommunene i fylkesvegsaker og for staten i riksvegsaker og andre nasjonale oppgaver. Fagkompetanse knyttet til overordnet planlegging, kollektivtransport og budsjett skal være en del av den felles vegadministrasjonen, tilgjengelig for både fylkeskommunen og staten.

Statens Vegvesen har satt flere mål i forbindelse med omorganiseringen. Vegvesenet skal være en god tjenesteleverandør og løse oppgaver på en kvalitativ god måte. En skal ha en effektiv forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser og bli en mer enhetlig organisasjon.

-Vi står overfor flere store utfordringer. Til nå har fylkesvegene vært en bioppgave for oss. Nå blir det en hovedoppgave. Vi vil måtte tilpasse oss fra en byråkratisk kultur til en politisk kultur og fra fagstrategier til samfunnsstrategier. Videre må vi skifte fokus fra det faglige til det mer brukerrettede og fra enhetsløsninger til mer lokal problemløsning, sa Seland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer