Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen tror, i følge Lillesandsposten, at tvang blir et nødvendig virkemiddel for å få løst opp i striden om sammenslåingen av Agder-fylkene. Fylkesordfører Thore Westermoen deler ikke Eielsens syn på dette. Han uttaler til Sørnett at han tror at sammenslåingen mellom Vest-Agder og Aust-Agder vil skje frivillig, uten tvang. -Utgangspunket vårt er at prosessen skal være frivillig, og stemningen går mot en mer positiv holdning til sammenslåing av Agder-fylkene, sier Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2009 | Skriv ut siden