Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort reviderte KOSTRA-tall for videregående opplæring i 2008. Hovedtallene viser at fra 2007 til 2008 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til videregående opplæring med 1,26 milliarder kroner. Det tilsvarer 6,4 prosent, noe som er litt høyere enn kostnadsutviklingen. Det er også en liten økning i antall lærerårsverk og lederårsverk. Som et resultat av endringer i strukturen etter innføringen av Kunnskapsløftet har antallet elever gått ned, mens antall lærlinger har økt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer