Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort reviderte KOSTRA-tall for videregående opplæring i 2008. Hovedtallene viser at fra 2007 til 2008 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til videregående opplæring med 1,26 milliarder kroner. Det tilsvarer 6,4 prosent, noe som er litt høyere enn kostnadsutviklingen. Det er også en liten økning i antall lærerårsverk og lederårsverk. Som et resultat av endringer i strukturen etter innføringen av Kunnskapsløftet har antallet elever gått ned, mens antall lærlinger har økt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer