Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte, etter kriteriene under. Prisen er 150 000 kroner og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak. Bildet heter "Inn i varmen" og er utviklet spesielt for prisen. Søknadsprosedyren er i år lagt om, slik at skolene sender sine søknader til sin kommune eller fylkeskommune, som så velger ut den eller de søknader som skal sendes videre til Utdanningsdirektoratet. Fristen for kommuner og fylkeskommuner for å sende inn søknader til Utdanningsdirektoratet er 17. august.

Kriterier for prisen
Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

I de spesifiserte kriteriene for prisen, blir det understreket at vinneren av Dronnings Sonjas skolepris er en grunnskole eller videregående skole som:

· legger vekt på at hver enkelt elev får positiv oppmerksomhet
· sørger for at alle kan føle trygghet og tilhørighet på skolen
· praktiserer tilpasset opplæring på en fullverdig måte
· ivaretar elevenes rettigheter for deltagelse og medbestemmelse
· har en helhetlig og langsiktig plan for å realisere likeverd og inkludering som involverer elever, foreldre, lærere og skoleleder

Premien
Dronning Sonjas skolepris består av et kunstverk, et diplom og en pengepremie.

Kunstneren Eli Hovdenak har etter oppdrag fra Dronningen utarbeidet et kunstverk for denne prisen. Det er et bilde som skal formidle temaet likeverd og inkludering. Det er også utformet er spesielt diplom som blir underskrevet av dronningen. Pengepremien er på 150.000 kroner.

av admin, publisert 1. juli 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer