Av de 6627 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 98 prosent fått tilbud om skoleplass etter første inntaket.


Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Søkere som har oppgitt mobilnummer i søknaden har fått beskjed om at inntaket gjennomført på SMS. Dette gjelder nesten samtlige søkere. De øvrige søkerne får beskjed om inntaket i brev (ca 150), det forklarer rådgiver ved inntak og formidlingsseksjonene i Vest-Agder fylkeskommune, Ann Kristin Grimsmo

Samtlige søkere kan fra 10. juli logge seg på www.vigo.no der de finner resultat av inntaket, og kan fylle ut svar som returneres elektronisk. Utdanningsavdelingen minner om at samtlige søkere som har fått tilbud om plass eller ventelisteplass må svare innen oppgitt frist den 20.07.09. Dersom fristen ikke overholdes vil søkeren miste plassen.

Ungdommer med opplæringsrett har rett til å komme inn på et av tre alternative vg1 program, eller et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført. Det har vært utfordrende innen flere utdanningsprogrammene å finne plass. Inntakskontoret har derfor lagt til ønsker for flere søkere for å bedre muligheten for tilbud om plass. Søkeren vil fortsatt delta i inntaket på sine opprinnelige ønsker.

Alle ungdommer med opplæringsrett som ikke har fått skoletilbud ved hovedinntaket, vil få tilbud om skoleplass ved 2. inntaket som gjennomføres den 8. august 2009. Da vil også søkere med voksenrett / fullføringsrett få tilbud om plass eventuelt venteplass.

TEKST

UNGDOM MED RETT

Søkere til skoler i Vest-Agder

6627

Totalt tatt inn første inntak

98 %

Tatt inn på første ønske

84 %

Uten tilbud etter første inntak

2 %

Neste inntak blir gjennomført 7. august 2009. Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks-, ventelisten før andre inntak gjennomføres.

Ledige skoleplasser

Det er også dette året noen ledige elevplasser ved enkelte programområder. Disse blir annonsert i forbindelse med 2. inntaket på www.vaf.no

av admin, publisert 13. juli 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer