Det er datoene for Felles mål for Sørlandet - konferansen som holder deg oppdatert på det som rører seg på Sørlandet. det vi får til og hvilke felles utfordringer vi må ta tak i i landsdelen. FMFS er en Agderråd-organisert konferanse, der det offentlige, næringslivet og akademia på Sørlandet treffes. Arrangører av konferansen er Agderrådet, med kommunene og begge fylkeskommunene, KS, NHO, LO og UiA. I tillegg er flere større næringslivsaktører involvert bl.a Sparebanken Sør og Sparebanken 1 SR-bank.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden