Det er et mål å øke entreprenørskap og innovasjon i Agder-fylkene. For å få et forsterket grunnlag for satsingen fremover har Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Agderforskning samarbeidet med Organisation for Economic Co-operation and Development OECD om en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til disse temaene. Hovedformålet er å frembringe råd og inspirasjon om hvordan offentlig politikk kan stimulere og legge til rette for økonomisk utvikling ved å bidra til å utvikle et forsterket innovasjonssystem i landsdelen. Analysen viser at kompetanse er utfordringsområde nummer en.

Bedriftene på Sørlandet må legge mer innsats i forskning og utvikling. Det må skje mer nyskaping OECD-logoog etableres alternative virksomheter på ”sårbare steder” Mer av verdiskapningen må legges igjen i landsdelen. Det generelle utdanningsnivået på befolkningen må bli høyere. Kompetansen til innflyttere fra andre land må utnyttes i større omfang og grad. Forskningsinnsatsen på Agder må dobles. I den sammenheng må en utvikle et bredere og ”dypere forskningsmiljø”. Samspillet og dialogen mellom forskning og samfunn må bli større og tettere.

Les rapporten her.

av admin, publisert 1. juli 2009 | Skriv ut siden