Rambøll Management Consulting har evaluert prosjektet ” Nasjonal digital læringsarena”, NDLA, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen som nå foreligger, er gjennomført i mars 2009, og fagene som er evaluert er norsk, naturfag og helse- og sosialfag, alle Vg1 (første trinn). Rapporten er viktig fordi det på mange videregående skoler nå vurderes om man skal bruke NDLA som læremiddel til høsten. Som konklusjon er styret i NDLA meget fornøyd med evalueringen. Den er faglig grundig og trekker opp perspektiver som NDLA ønsker å legge til grunn for fremtidig innkjøp og tilrettelegging av digitale læremidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juli 2009 | Skriv ut siden