KS-Agder skriver videre: Turtøyprodusenten Stormberg står bak noe de kaller ”1 % utfordringen”. Daglig leder og gründer, Steinar J. Olsen har foreslått at 1 % av alle nyansatte skal være arbeidsledige mennesker som over lang tid har hatt problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. 1 % høres ikke mye ut, men hvis vi tar utgangspunkt i at det var 49.000 nyansettelser i kommunal sektor sist år, kan det utgjøre ganske mange mennesker.

Bakgrunnen for forslaget ligger i Stormbergs verdigrunnlag. Bedriften er en IA-bedrift og har et spesielt fokus på to av målene i IA-avtalen - å holde sykefraværet nede og å bidra til at mennesker som har problemer med å komme ut i arbeidslivet får jobb. I flere år har minst 25 % av medarbeiderne i Stormberg blitt rekruttert gjennom et samarbeid med NAV Arbeid, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler.

Steinar J. Olsen mener at både privat og offentlig sektor bør ta et langt større ansvar for å ansette mennesker som i utgangspunktet står bakerst i arbeidsledighetskøen. Han sier videre at arbeidsgivere bør ta et praktisk samfunnsansvar og tenke inkluderende ved rekruttering. Og han er overbevist om at mange arbeidsgivere, både private og offentlige, vil bli overrasket over hvor mange dyktige, egnede og lojale medarbeidere de vil klare å få tak i på denne måten.

Hvorfor gjør så bedriften dette? Handler det bare om snillhet? Hva har de igjen for å tenke som de gjør? Ifølge bedriftens hjemmeside har sykefraværet de siste fem år i gjennomsnitt vært på 5,2 %.  Videre sier de måten å tenke på har gitt bedriften dyktige, lojale og stabile medarbeidere som de mener har bidratt sterkt til at Stormberg som merkevare har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer. Stabiliteten blant ansatte er stor og det er få som har sluttet i jobben i løpet av de elleve årene bedriften har eksistert.

Er dette noe for kommunesektoren? Kan erfaringer fra en privat bedrift i Kristiansand overføres til kommuner i det ganske land?

IA-avtalen handler om å redusere sykefraværet, øke gjennomsnittlig avgangsalder og å ha fokus på rekruttering/beholde personer med redusert funksjonsevne. I strategien for arbeidskraft og rekruttering ”Beholde og rekruttere” vises det til at vi både på kort og lang sikt står overfor store utfordringer med å sikre tilstrekkelig arbeidskraft. Så kanskje har Steinar J. Olsens filosofi om å finne de gode arbeidstakerne utenfor de tradisjonelle søkerlistene noe for seg.

Et annet mål i arbeidskraft og rekrutteringsstrategien handler om å styrke kommunenes attraktivitet som arbeidsgiver gjennom systematisk arbeid med omdømme. Hvis en turtøyprodusent kan bruke IA-arbeid og samfunnsansvar som en del av sin merkevarebygging og i arbeidet for å få et godt omdømme, kan vel også kommuner i Norge gjøre det samme?

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden