Etableringsmuligheter i fokus på EVA-senterets dag

- Det er ikke hver dag en kan åpne et nytt kulturbygg, det sa Farsundsordfører Stein A. Ytterdahl. Søndag 5 . juli møtte mer enn 1000 mennesker opp for å feire åpningen av det nye museumsbygget på Nordberg Fort. Bygget ble offisielt åpent av fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen og Farsundsordfører Stein A. Ytterdahl. Det nye bygget er et spleiselag mellom fylkeskommunen i vest-Agder og Farsund kommunen og har kostet 20 millioner kroner til sammen. Bygget skal drives av Vest-Agder Museet, avd. Lista.

Westermoen og Ytterdahl kutter ståltråd for å markere åpningen av det nye museumsbygget på Nordberg Fort.
Westermoen og Ytterdahl kutter ståltråd for å markere åpningen av det nye museumsbygget på Nordberg Fort.
I sin åpningstale sa Ytterdahl: - I den beinharde konkurranse det er inne reiseliv er det ikke nok med flotte resorts og hotell. Vi må ha en spennende historie å fortelle og her blir Nordberg Fort et fyrtårn for vår region. Historien, kulturen, naturen og miljøet er spennende og gjør at det er godt å være menneske her!

Fylkesordfører Westermoen begynte med å si at: - Når enn har vært med å vedtatt noe er det også hyggelig å se det bli realisert sånn som i dag. Vi tar vår rolle som regional utvikler alvorlig. Hva er vel da mer viktig enn å til rette legge for å fortelle vår spennende historie. Det skal dette bygget romme. Nå kan viktige kulturminner som har ligget lagret i Oslo komme tilbake og bli vist for publikum, her, i vårt fylke! Det får vi til fordi Vest-Agder fylkeskommune er gode på kultur og spesielt kystkultur og arkeologi.

Begge trakk fram det gode samarbeidet mellom fylkeskommunen som regional myndighet og kommunen lokalt. Det nye bygget på Nordberg Fort er bare et av en rekke spennende prosjekt som det samarbeides om. Dette samarbeidet vil bli utvidet i fremtiden gjennom en formell avtale som det arbeides med.

Bare begynnelsen....

Men det var ikke bare bygget som åpnet 5. Jul. Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar kunne fortelle at arkeologiutstillingen inne i det nye bygget var en smakebit av ett av etter hvert fire arkeologiske museer med gjenstander fra Kulturhistorisk Museum. Det passet ekstra bra at den første smakebiten kom på Nordberg Fort på Lista, et område med mange og viktige funn fra stein- og jernalder. Åpningsutstillingen blir fra et gravfunn fra vikingtiden, som ble gjort mens tyskerne bygde fort der under andre verdenskrig - for snart sytti år siden.

Bronsebolle med detaljer i sølv og gull er et vakkert og uvanlig vikingfunn, utstilt på Norberg Fort.
Bronsebolle med detaljer i sølv og gull er et vakkert og uvanlig vikingfunn, utstilt på Norberg Fort.

En av europas mest kjente arkeologiprofessorer, Ernst Sprockhoff, var stasjonert på Lista som tysk offiser. Han fikk grave ut store gravhauger i et område som skulle gjøres om til bunkerser og kanonstillinger. Ute ved havet på Østhassel gård åpnet han en grav etter det som trolig er to menn fra 900-tallet - altså vikingtiden. De lå i et rikt dekorert gravkammer med mange gjenstander. Gjenstandene har ligget i oldsakssamlingen i Oslo. I juli kommer de altså hjem igjen til Lista.

Vest-Agder er ellers det fylket som foreløpig bruker mest penger på samarbeidet med det museet som i dag forvalter oldtidsfunn fra øst- og sørlandet. På Lista er det bygd nytt museumsbygg. I tillegg til en rekke andre utgifter skal fylket også betale Kulturhistorisk Museum en halv million kroner for å lage i alt fire utstillingssteder .

Museet på Nordberg Fort skal vise bronsealderen, i Søgne skal steinalderen vises, I Åseral folkevandringstiden og på Odderøya i Kristiansand vikingtiden.

Når vi nå åpner museumsbygget på Nordberg Fort kan vi vise publikumførste del av en utstilling med gjenstander fra Lista. Dette blir et samarbeid med kulturhistorisk museum i Oslo. Den utstillingen vil bli utvidet og være komplett ved årsskiftet 2009-2010, sier museumsbestyrer Inge Eikeland. I tillegg skal det bli en permanent utstilling av arbeidene til kunstneren og billedhoggeren Mattias Skeibrok i en del av bygningen som ligger på østsiden av nybygget. -I det bygget skal det også være aktivitetssenter for skoleelever og undervisningsrom. Videre håper vi at i tillegg til museumsgjestene, vil forskere, studenter og andre benytte seg av museet og fasilitetene her på Nordberg, sier Eikeland.

Nordberg Fort.

Nordberg Fort ble bygget under 2. verdenskrig og var en liten bit av det tyske okkupasjonsapparatet i Norge, med primæroppgaven å beskytte mot alliert invasjon. Området, med bygninger og installasjoner, eies i dag av Vest-Agder Fylkeskommune og er fredet.

En del av okkupasjonsmaktens apparat.
I lokal sammenheng var fortet en del av det som gjerne betegnes som ”Festung Lista”. På Lista lå en militær flyplass med stor aktivitet, samtidig var veien over havet til England ikke avskrekkende lang. Området ble således betraktet som et aktuelt sted for en alliert landgang i Norge. Derfor var Lista /Farsundsområdet tungt befestet med forsvar mot både angrep fra luft og sjø. Nordberg Fort var et kystfort der hovedhensikten var å beskyte fiendtlige skip. Fortet inngikk organisatorisk i artillerigruppe Vanse, sammen med batteriene på Hidra, Vigan, Marka, Loshavn og Hausvik. Batteriet på Nordberg skilte seg ut ved at fortet var bemannet med enheter fra marinens kystartilleri, mens de øvrige hadde mannskaper fra Hærens kystartilleri.

Utbygging og bemanning - krigsårene.

Fortet ligger i kupert terreng, i overgangen mellom det helt flate Lista-landet og det høyereliggende innlandet. Tidlig i 1941 ble det igangsatt arbeid med å anlegge et kystfort lenger ned på flatlandet (Stavstø/Steinodden), benevnt som Batteri Lister. Denne lokaliseringen ble imidlertid vurdert som uhensiktsmessig, slik at arbeidet ble avbrutt sommeren 1941 og gjenopptatt på Nordberg.

På nyåret 1942 ble 3 stykker 150mm sjøfrontkanoner montert på Nordberg. Rekkevidden på disse var ca 1600 meter og de skulle altså beskyte fiendtlige sjømål. Det ble også montert to 40mm luftvernkanoner og en radar som skulle lede ilden både fra Nordberg og andre nærliggende fort. Fortets bemanning lå mellom 90 og 120 mannskaper, offiserene var sort sett reservister.

I kamuflasjeøyemed ble fortet anlagt som en landsby, med små og store bygninger plassert i et umilitært mønster rundt på området. Bygningene ble malt i ulike farger for å forsterke inntrykket en skulle få fra luften, at dette var et sivilt område og ikke et militært mål. Fortet var selvforsynt med både vann og strøm, hadde eget drivhus og en stall. Egne hester, griser, sauer, geiter og fjærfe inngikk. Utbyggingen av Nordberg Fort pågikk krigen ut, på det meste besto fortet av 23 barakker, samt en rekke bunkers og tilhørende stillingsverk.

Fortet ble aldri direkte angrepet av allierte fly og sjøfrontkanonene ble ikke tatt i bruk. Allierte fly konsentrerte seg om konvoiene utenfor kysten og Lista flyplass. Kanskje var det også slik at den tiltenkte kamuflasjen hadde effekt?

Etter krigen og i dag.

Etter frigjøringen ble de tyske soldatene på Nordberg sittende på fortet frem til 11. eller 12. mai, deretter ble de internert i Farsund for så å bli sendt hjem via Tromøya utenfor Arendal. Heimestyrkene tok etter hvert i bruk Nordberg som treningssenter, frem til disse ble dimittert i slutten av juni 1945 da de svenske politistyrkene ankom og overtok ansvaret.

Etter som det nye museumsbygget ligger på vernet området har det vært stilt strenge krav til form, utseende og materialvalg. Bygget har kostet 20 millioner kroner.
Etter som det nye museumsbygget ligger på vernet området har det vært stilt strenge krav til form, utseende og materialvalg. Bygget har kostet 20 millioner kroner.

I årene etter krigen er Nordberg Fort brukt som øvingsområde og mobiliseringsplass for diverse avdelinger, samt som lager for Lista Flystasjon. Enkelte bygninger har fått hard medfart grunnet intensivt bruk til diverse øvingsformål, noen få bygninger er på et eller annet tidspunkt revet, men i det store og hele er bygningsmassen bevart slik den sto i 1945. Unntaket må sies å være at eternitt-basert ytre kledning (vegger og tak) ble satt på midt på 60-tallet for å forenkle vedlikeholdet. Nødvendig vedlikehold gjør at bygningsmassen gradvis tilbakestilles til kledning av tre.

Vest-Agder Fylkeskommune overtok Nordberg Fort i 2002.

av Macdonald, Cheryl, publisert 13. juli 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer