Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune for i år vil bidra med 235.000 kroner til delvis finansiering av prosjektet ”Lokal mat fra Agder 2009 – 2012”. Bevilgninger for de gjenstående årene vil bli sett i sammenheng med hvorvidt det legges frem regnskap og rapportering som viser en positiv utvikling i prosjektet. Det er Agder Matforedling AS som står bak prosjektet som også legger opp til å hente finansielle bidrag fra Aust-Agder fylkeskommune, fylkesmennene på Agder, Agder Mat Foredling AS og fra egenbetaling fra prosjektdeltakere.

av admin, publisert 27. august 2009 | Skriv ut siden