I fem dager i begynnelsen av august har 26 elever latt sommerferie være sommerferie og heller satset på å få orden på matematikkarakteren. De gikk ut av skoleåret på forsommeren med karakteren en eller ikke vurdert på videregående en. Eller de er blant noen få fra videregående tre som har tatt sommerkurset som en påbygging de har hatt behov for. Undervisningen har forgått på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. På fredag er det eksamen som er tilsvarende utfordrende som ordinær eksamen. I løpet av en uke deretter foreligger resultatene.

Realfaglærer May Hanne Mikalsen, som har ledet kurset, er full av ros til elevene. -De har stilt opp til innsats fem dager med to daglige økter mellom klokken 09.00 og 14.00. Undervisningen har bestått av både forelesninger og oppgavearbeid, sier hun. I tillegg til henne har også Kristin Aasen Johannessen og Wenche Ommundsen vært med å gjennomføre kurset.

-Elevene har vært svært interesserte. De har jobbet meget bra og motivert. Det er tydelig at de har tatt utfordringen på en positiv måte. Jeg både håper og har tro på at de vil oppnå å se resultater av innsatsen, sier Mikalsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2009 | Skriv ut siden