Vest-Agder skolen - de videregående skolene i Vest-Agder - planlegger en storsatsing på vurdering skoleåret 2009-2010. Høgskolen i Lillehammer er engasjert til å gjennomføre et kursopplegg om elevvurdering for lærere og skoleledere. Kurset innledes med en storsamling i Filadelfias lokale i Vennesla torsdag 13. august. I alt 14 av fylkeskommunens 15 skoler – til sammen rundt 650 deltakere vil være med på denne samlingen, som vil ta for seg temaene: forholdet mellom motivasjon, læring og vurdering - prinsipper og begreper for vurdering samt vurderingspraksis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2009 | Skriv ut siden