• Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund forlenges
  av admin, 25.08.09

  Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene ut på høring

  Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om et forslag til...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av admin, 25.08.09

  Høring: Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø slutter seg tirsdag til at et høringsutkast til...

  Les mer
 • Økt fylkeskommunalt bidrag til utvikling av Kjevik
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

  Uendret banelengde på Kjevik frem til 2019

  Les mer
 • Sterke krefter på Sørlandet vil ha satsing på hydrogen
  av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

  Etableringen av fyllestasjonene for hydrogenbiler forsinket

  Etableringen av fyllestasjoner for hydrogen i Kristiansand og Lyngdal har tatt lengre tid enn...

  Les mer
 • Mange gode resultater innen kollektivtransporten i Vest-Agder
  av admin, 21.08.09

  Vellykket konkurranseutsetting i bussbransjen

  Transportøkonomisk institutt har gått gjennom eksisterende kunnskap om effekter av...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 20.08.09

  Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

  Jernbaneverket har nå bestemt at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at...

  Les mer
 • Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.09

  Nytt gledelig vedtak for utviklingen av Sørvestbanen

  Les mer
 • Det opprettes foreløpig ikke flere drosjesentraler i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 18.08.09

  Nedgang i antall drosjeturer

  Statistisk sentralbyrå presenterer nå en ny rapport om drosjenæringen. Den viser at tallet på...

  Les mer
 • H.M. Kong Harald kommer til åpningen av ny E-18
  av Torkelsen, Jan H., 13.08.09

  H.M. Kong Harald kommer til åpningen av ny E-18

  Les mer

Vestfold vil ha raskere tog og sammenkobling til Sørlandsbanen

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen i Vestfold er, i følge Sandefjords Blad, bekymret over at oppgradering av Vestfoldbanen til høyhastighetsstandard og sammenkobling til Sørlandsbanen går for sakte....

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Etterlengtet riksveiforbindelse i Lister åpnes i september

I siste halvdel av september ser det nå ut til at bilistene endelig kan ta i bruk Sørlandets lengste veitunnel. I følge Farsunds avis regner Statens vegvesen med at en da har klart å få ferdigstilt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Kristiansandspakka” klarert i statsråd i dag

-Kristiansandregionen vil få eit tryggare, meir miljøvenleg og effektivt vegnett, med mellom anna ny Vågsbygdveg og 25 kilometer nye gang- og sykkelvegar. Dette seier samferdselsminister Liv Signe...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nei til nytt tilsynsorgan for landets veginfrastruktur

Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med veg-infrastrukturen. Fylkeskommunens hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01