Logo Interreg IVA - De neste tre årene skal vi, sammen med partnere fra Danmark og Sverige, sette indre bygder på kartet, både i forhold til bygdeutvikling, næringsutvikling og turisme. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med våre naboer i Skandinavia, som er like stolte over sine bygder som oss og som har samme spennende utfordringer. Utveksling av kunnskap og erfaring på tvers av landegrenser er sentralt i prosjektarbeidet. Området mellom kyst og fjell er verdifullt og har stort utviklingspotensial – og vi ønsker å fokusere på bygdene som Skandinavias indrefilèt. Dette uttaler Torhild Brandsdal som håper på stort fremmøte og godt vær førstkommende fredag.
De norske partnerne i prosjektet er kommunene Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla, og Knutepunkt Sørlandet som norsk prosjekteier.

- Vi har lenge vært opptatt av å utvikle bygdene våre, og har tidligere i år etablert næringssamarbeid gjennom SMIA. Som ordfører i Vennesla kommune er det spesielt hyggelig å kunne ønske alle velkommen til Hægeland. Og spesielt til statsråd Ragnhild Meltveit Kleppa og til regiondirektør i Region Halland, Birgitta Hederstedt. Vi håper kvelden skal gi inspirasjon, informasjon og entusiasme for prosjektet og for de indre bygdene - og håper riktig mange fra bygd og by ønsker å feire sammen med oss.

av Siv Hemsett, publisert 24. august 2009 | Skriv ut siden