Europakommisjonen har foreslått at 2011 skal være det europeiske året for frivillighet, melder KS på sine nettsider. Det gir muligheter for norske kommuner og fylkeskommuner til å gi frivillighetsarbeidet lokalt et løft og sende ungdom på frivillig arbeid i utlandet, samt å motta frivillig for eksempel som språkassistenter i skolen. Det er foreslått fra kommisjonen å finansiere året med seks millioner euro, som vil hovedsakelig bli fordelt i eksisterende EU-programmer hvor frivillighet er en dimensjon av arbeidet. Det betyr at norske kommuner og fylkeskommuner vil ta del i arbeidet og kan få støtte til finansiering av ulike arrangementer for å fremme frivillighet og erfaringsutveksling, samt sende og motta frivillige til kommunen eller fylkeskommunen.

Millioner av mennesker i Europa bidrar med sin tid i ulike organisasjoner og til ulike arrangementer. Denne tiden er et uvurderlig bidrag til å skape felleskap, deltakelse og samhørighet i samfunnet. Frivillighet gir også mennesker en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap som kan være viktig i fremtidige jobbsammenhenger, og frivillighet har blitt enda viktigere i den vanskelige økonomiske situasjonen Europa befinner seg i.

Når EU setter søkelyset på frivillighet i 2011 er det for å legge til rette og skape et miljø for frivillighet i Europa, fremheve eksempler og nyttige erfaringer fra frivillig arbeid og for å skape mer oppmerksomhet rundt verdien av frivillig arbeid. EU håper året kan bidra til å stimulere arbeidet som gjøres lokalt, men også fremheve verdien på et europeisk nivå, skriver rådgiver Einar Ekern i KS på organisasjonens nettside.

av admin, publisert 18. august 2009 | Skriv ut siden