Det er nå tre lokale Eliasklubb i Farsund, Mandal og på Fevik i Grimstad. Klubbene møtes til samling hvor de har ulike aktiviter som for eksempel ro, bade, fiske, plukke søppel i naturen, lage søppelkunst, lage mat av egen fangst.

Eliasklubbene lærer barna sikkerhet på, ved og i vannet gjennom lek og praktiske øvelser. Det viktigste formålet til Eliasklubbene er å gjøre barna trygge i vannet. Gjennom Elias sine ti regler lærer barna å ta forhåndsregler som er med på å redde liv. Dette er de ti reglene som formidles til barna gjennom lek og øvelser i klubbene.

-Det er tøft å bruke redningsvest
-Det er smart å kunne svømme
-Det er best å sitte rolig i båten
-Det er farlig å dytte andre ut i vannet
-Det er ikke lov å dukke noen under vann
-Det er dumt å hoppe eller stupe før du vet om det er dypt nok
-Det er sikrest å være sammen med andre Redningsselskapet illustrasjonsmotiv
-Det er lurt å si fra til en voksen hvor du drar
-Det er ikke bra å kaste søppel i naturen
-Det er viktig å la dyra være i fred

-Vi er glad for at vi har Norsk Redningsselskap. I tillegg til tradisjonelle oppdrag er mannskapet om bord svært positive til å bidra i det forebyggende arbeidet som blant annet barnehagebesøk, skolebesøk, sommerskoler, ungdomsleirer, båtførerkurs og besøk i våre lokale Eliasklubber. Det er flott at en har fått en Eliasklubb her i Farsund. Redningsselskapet gjør en veldig viktig innsats for trygghet til sjøs, sa fylkesordføreren i sin tale under båtdåpen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2009 | Skriv ut siden