Statsråden inviterte alle landets kommuner til å søke om å få delta i et forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2011. Fristen for å søke var 1. juli 2009.

Det er lagt opp til et forsøk med et mindre antall kommuner. I utvelgelsen av kommunene vil det bli lagt vekt på å få med både store, mellomstore og små kommuner, geografisk spredning, variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, både distriktskommuner og kommuner i mer sentrale strøk. Det blir også lagt vekt på variasjon i alderssammensetningen, målt som del av befolkningen under 30 år. Departementet vil også se på om den enkelte kommune har klart å synliggjøre at den har en bevisst politikk for å få ungdom engasjert i politisk arbeid eller i kommunale politiske prosesser.

Liste over søkere

Invitasjonsbrevet

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer