Statsråden inviterte alle landets kommuner til å søke om å få delta i et forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2011. Fristen for å søke var 1. juli 2009.

Det er lagt opp til et forsøk med et mindre antall kommuner. I utvelgelsen av kommunene vil det bli lagt vekt på å få med både store, mellomstore og små kommuner, geografisk spredning, variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, både distriktskommuner og kommuner i mer sentrale strøk. Det blir også lagt vekt på variasjon i alderssammensetningen, målt som del av befolkningen under 30 år. Departementet vil også se på om den enkelte kommune har klart å synliggjøre at den har en bevisst politikk for å få ungdom engasjert i politisk arbeid eller i kommunale politiske prosesser.

Liste over søkere

Invitasjonsbrevet

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer