Antall ansatte i landets kommuner økte med 1,4 prosent fra utgangen av 2007 til utgangen av 2008, mens fylkeskommunene fikk1,3 prosent færre. Det fremgår av en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Ved utgangen av 2008 hadde fylkeskommunene vel 39.500 avtalte årsverk. Det var nærmest det samme som året før. Kommunene hadde vel 334.000 avtalte årsverk. Det tilsvarte en økning på 2,9 prosent. I treårsperioden 2005-2008 hadde kommunene nær dobbelt så stor økning i antall årsverk som fylkeskommunene. I alt sysselsatte kommunene 433.600 personer ved utgangen av 2008. Fylkeskommunene hadde 45.700 på lønningslistene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2009 | Skriv ut siden