Vest-Agder fylkeskommune har gjennomført en forsøksordning med utvidet tannhelsetilbud for bestemte målgrupper - FUTT – prosjektet. Tilbudet har vært begrenset til de tre kommunene Lyngdal, Marnardal og Vågsbygd bydel i Kristiansand. Målgruppene har vært personer med kommunale hjemmetjenester (ikke hjemmesykepleie), personer med pleiebehov som ivaretas av pårørende og personer innen psykisk helsevern. Helsedirektoratet har for 2009 bevilget kun 300 000 kroner til videreføringen av tilbudet. Fylkestannlege Per Kvinlaug opplyser at tilbudet nå dessverre opphører da midlene er oppbrukt.

Ingen tannbehandling hos private tannleger utført etter 10. august, vil bli refundert fra Vest-Agder fylkeskommune. Det vil heller ikke bli gitt et gratis tannhelsetilbud ved de offentlige tannklinikkene til disse pasientene. Videre behandling etter denne dato, må dekkes av pasientene selv og alle bekreftelsesbrev om tilbud om videreføring av FUTT - tilbudet er heretter ugyldige.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2009 | Skriv ut siden