Songdalen kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 500 000 kroner til medfinansiering av fiber og høyhastighetsbredbånd til Finsland. Kommunen opplyser at manglende fibertilgang i Finsland har vært et stort problem.Spesielt har dette vært tilfelle for det lokale næringslivet. Songdalen kommune har gjennom deltakelse i Det Digitale Agder lagt til rette for utvikling og utbygging av IKT-infrastrukturen. Fylkesutvalget imøtekom i dag søknaden fra kommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden