Fylkesordførerkollegiet var i forrige uke samlet til sommermøte i Hedmark. Folkehelse, som fylkeskommunene nå får et økt ansvar for, var et sentralt punkt på dagsorden. I en uttalelse fra kollegiet til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen uttrykkes det at det er komplisert å bygge opp og drive regionale folkehelsepartnerskap. Utfordringen som fylkeskommunene er gitt er sammensatt og svært krevende i forhold til økonomi, kompetanse, kompleksitet og omfang. -Folkehelsearbeidet blir nå en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene. En frivillig oppgave som gjøres lovpålagt må oppfattes som en ny oppgave og finansieres. I neste stortingsperiode bør Folkehelsemilliarden realiseres, skriver kollegiet blant annet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2009 | Skriv ut siden