Læreren viktigst

-Hva er det viktigste i norsk skole, spurte fylkesutdanningssjefen før han selv ga svaret. -Læreren er den viktigste ressursen vi har for å få kvalitet i norsk skole. Han trakk frem tre områder hvor lærernes kompetanse er viktige. Den ene er relasjonskompetanse - det å etablere gode forhold til elevene og mellom elevene. Det andre er regel- og strukturkompetanse - det å følge opp gjeldende føringer for undervisningen, læringen og arbeidsmiljøet. Det tredje faglig didaktisk kompetanse - det å kunne faget og undervisningsmetodikk knyttet til det.

Ledelse

Hauge pekte på at måten en leder ser på sine medarbeidere er avgjørende for hvordan

Lærerkurs i Filadelfia i Vennesla
Det var trangt om plassen i Filadelfias lokaler på Vennesla torsdag
medarbeiderne blir. Der hvor det pålegges minst mulig ansvar og arbeid blir resultatet latskap og mye sykefravær. Der hvor det inspireres til mest mulig arbeid og ansvar blir resultatet iver og lite sykefravær. Bedre vurderingsordninger og -rutiner er viktige verktøy som vil være med å øke kvaliteten. Det er det sentrale siktemålet for det kursopplegget som startes opp her i dag, sa fylkesutdanningssjef Hauge

Han trakk frem at vurdering og tilbakemelding fremover vil stå sentral i skolen for å gi elever best mulig opplæring. -Det forutsetter dyktige og profesjonelle lærere og skoleledere med høy vurderingskompetanse, samt en forståelse av hva som er god vurderingspraksis.

Oppfølging

Høgskolen i Lillehammer er engasjert til å gjennomføre kursopplegget om elevvurdering for lærere og skoleledere. På kurset deltok professor Stephen Dobson og prosjektleder Egil Weider Hartberg samt rådgiver Tor Inge Askeland fra MentorPartner. Heldagskurset torsdag rettet fokus på tre tema: forholdet mellom motivasjon, læring og vurdering, prinsipper og begreper for vurdering og vurderingspraksis.

Opp til 300 lærere og ledere får tilbud om å delta på et utfyllende kursprogram med en samling i november 2009 og en i mars 2010. Mellom samlingene holder deltakerne nettbasert kontakt med hverandre og med Høgskolen i Lillehammer. Kurset avsluttes med en refleksjonsoppgave. Det blir også en egen samling for skolelederne 12. januar 2010.
Stephen Dobsen og Egil Hartberg og Tor Inge AskelandTre entusiastiske forelesere. Fra venstre Stepen Dobson, Egil Weider Hartberg og Tor Inge Askeland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2009 | Skriv ut siden