Fylkesordfører Toril Runden er nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund. Nå etterlyser hun hvordan et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv skal gjennomføres Hun viser til at da Stortinget sist høst behandle budsjettet, uttalte en samlet Energi- og miljøkomité med unntak av Fremskrittspartiet: ”Tiden er inne for et krafttak i folkehelsarbeidet med fokus på friluftsliv”. Folkehelsearbeid er langsiktig arbeid. -Satsing på friluftsliv i folkehelsesammenheng gir innsparinger på helsebudsjettet først om mange år, uttaler Runden.

Stort potensiale

-Bakgrunnen for Energi- og miljøkomiteens kraftfulle utsagn for snart ett år siden, er den overveldende dokumentasjonen av friluftslivets betydning for folkehelsen. Det samlede årlige

Kanopadling. Foto Midt Agder Friluftsråd
Kanopadling. Foto Midt Agder Friluftsråd
medisinforbruket på 3,2 milliarder kroner til blodtrykksmedisin, kolesterolsenkende midler, antidepressiva og sovemedisin kan senkes vesentlig om flere var fysisk aktive. Moderat fysisk aktivitet en halvtime om dagen er tilstrekkelig for voksne. I Sverige viser undersøkelser at mangel på fysisk aktivitet koster det svenske samfunnet 6 milliarder kroner årlig gjennom produksjonsbortfall, sykehusopphold, legemidler med mer. Omsatt til norske forhold tilsvarer det rundt fire milliarder kroner, sier fylkesvaraordføreren.

Stor utbredelse

Hun peker på at disse svimlende beløpene står i sterk kontrast til Miljøverndepartementets budsjett til friluftsformål som er på rundt 100 millioner kroner. Ferske tall fra Helsedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå viser at friluftslivsaktiviteter er de desidert mest utbredte formene for fysisk aktivitet. Turgåing er den klare vinneren som drives av nesten 90 prosent av de aktive. Deretter følger skiturer, sykling og jogge-/løpeturer. Likevel bruker staten omtrent ti ganger så mye for å støtte og stimulere idrett som friluftsliv.

Stortingsmelding

-I tillegg til fysisk aktivitet gir friluftsliv naturopplevelser, ro, stillhet og mulighet for godt sosialt samvær slik at hele menneskets helse og trivsel fremmes. Videre er friluftsliv en del av vår kultur,

På tur med rullestol
På tur med rullestol
koster lite å tilrettelegge og har potensial til å aktivisere mange. Alt ligger til rette for å bruke friluftsliv offensivt i en høyst nødvendig folkehelsesatsing, - som bør forankres i en egen stortingsmelding, sier Runden.

Runden viser til at Friluftsrådenes Landsforbund tar til orde for at følgende tiltak bør prioriteres:
- Sikring og tilrettelegging av nærfriluftsområder, turveier og stier.
- Økt tilgjengelighet til flere friluftsområder.
- Friluftsliv for alle i barnehage og skole. Tilbud om Den Naturlige Skolesekken i alle fylker.
- Utvikling av flere organiserte friluftslivstilbud, - ikke minst for grupper med særlige behov som minoritetsgrupper, mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre.
- Bedre informasjon, forvaltning og drift av friluftslivsområdene slik at de framstår som lett tilgjengelige og attraktive for alle.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer