På nettsiden til Vest-Agder-museet Lista informeres det om at museet har innledet samtaler med Lista Amcar-club om overtakelse av en gammel snutebuss. Bussen er av merket REO og årsmodellen er 1933. Den spennende gamle bussen har stått innerst i en låve på Lista siden 1949. I følge Inge Eikeland ved museet er den imidlertid ikke noe vakkert syn i dag. Han antyder allikevel at om en ser forbi rot og støv skjuler det seg egentlig en lokalhistorisk perle her. Bussen ble i sin tid eid og kjørt av Andreas Kvale på Lista. Kvale var med i De Forenede Bilruter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2009 | Skriv ut siden