Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø slutter seg tirsdag til at et høringsutkast til Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 sendes ut på høring. Høringsfristen settes til 30. september. Hensikten med strategi- og handlingsprogrammet er å sikre samordning og helhetlig tilrettelegging på tvers av forvaltningsnivåer og aktører for å være mest mulig samkjørt og i stand til å sørge for at gode samarbeidsprosjekter kan søkes finansiert gjennom BRA-ordningen, som er et program for bedre tilgjengelighet for alle i transportsektoren. Fylkeskommunen har hittil tatt en samordningsrolle i arbeidet med BRA-søknadene.

Høringsutkastet oppgir status for tilretteleggingsarbeidet innenfor kollektivtransporten og strategier for arbeidet videre samt fylkeskommunens egne strategier som vegholder.

Det er utarbeidet av samferdselsseksjonen i fylkeskommunen i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk AS og representant fra Statens vegvesen Vest-Agder distrikt.

av admin, publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer