Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med veg-infrastrukturen. Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sluttet seg tirsdag, mot Høyres stemmer, til mindretallets innstilling om ikke å etablere et eget offentlig organ for tilsyn med landets veginfrastruktur, men etablere et tilsyn innen Statens Vegvesen. Hovedutvalget legger til at tilsynet må ha et særlig fokus på trafikksikkerheten og ha et tett samarbeid med andre aktører som arbeider aktivt for sikkerheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer