En rapport bestilt av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad viser at reiselivsnæringen i Norge fikk nesten 1,1 milliarder kroner i offentlig støtte i 2007, skriver Avisa Nordland. Rapporten, som er laget av Oxford Reseach inneholder tall over hvor mye pengestøtte som spres på fylkesnivå i Norge. Nordland fikk i 2007 klart mest støtte - totalt 92,6 millioner kroner. Vest-Agder fikk snautt en tredjedel av dette – totalt 28 millioner kroner. Faktisk plasserer de tre nordligste fylkene seg på topp fire i statistikken over offentlig bidrag til reiselivsnæringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2009 | Skriv ut siden