Bakgrunnen for Agderforsknings initiativ er de store helse- og levekårutfordringene i de to fylkene som er godt dokumentert gjennom flere år og som må gjøres til gjenstand for langsiktige programmer som håndterer utfordringene på en effektiv måte. De mest sentrale helse- og levekårsdata vil bli hentet fra registerdata og indekser i Statistisk Sentralbyrå samt fra intervjuundersøkelser. Dette vil gi en robust og løpende oversikt over levekårene i de to agderfylkene. Datatilfanget vil bli presentert på en oversiktelig måte gjennom både internett og i papirversjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden