Miljøverndepartementet har bedt fylkeskommunene i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland utarbeide en fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Planarbeidet skal ha som formål å sikre varige leveområder for villreinen samtidig som det skal legges til rette for friluftsliv og næringsaktiviteter i planområdet. Arbeidet er budsjettert til totalt å koste 4,62 millioner kroner som fylkeskommunene er med å finansiere andeler av. For Vest-Agder fylkeskommunes del utgjør andelen 300 000 kroner for hvert år - totalt 900 000 kroner. Fylkesutvalget bevilget i dag bidraget for 2009 og vedtok at andelene for 2010 og 2011 skal innarbeides i budsjettene for disse to årene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden