-De kommende tre årene skal Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla kommuner, Universitetet i Agder og Knutepunkt Sørlandet bruke 12,6 millioner kroner til bygdeutvikling. Sammen med partnere fra Danmark og Sverige skal indre bygder settes på kartet, både i forhold til bygdeutvikling, næringsutvikling og turisme. LISA-prosjektet - Landsbygdsutvikling i Skandinavia vil skape framtidige og varige nettverk og samarbeidsstrukturer over grensene gjennom et felles samarbeid. Jeg synes det er flott og berømme dere som står bak søknaden for godt arbeid, sa fylkesordfører Thore Westermoen ved åpningen av det interregionale prosjektet på Hægeland i Vennesla i helgen. Åpningen ble feiret med underholdning, mat og fyrverkeri.

Westermoen viste til at mange regioner i Europa står overfor samme typer utfordringer. Han uttrykte at samarbeid på tvers av landegrenser om regionalpolitiske utfordringer kan gi nyttig læring, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

-Min holdning er at vi alltid har mye å lære av andre og også en del å lære bort. Derfor er vi i Vest-Agder fylkeskommune aktive i samarbeid med andre. Vi deltar også i noen styringsorganer for prioritering av prosjekter.

Fylkesordføreren opplyste at prosjektet Landsbygdsutvikling i Skandinavia, LISA ble godkjent av styringskomiteen i Kattegat-Skagerak-prosjektet 7. mai med 50 prosent tilskudd som utgjør 6,3 millioner kroner. Halvparten må altså dekkes av kommunene selv.

-Mange av aktivitetene i LISA-prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SMIA næringsselskap. Sist tirsdag bevilget fylkeskommunen et tilskudd på 68.750 kroner til SMIA for 2009 i tråd med søknaden. Støttebeløp for 2010 til 2012 kan nok også påregnes dersom prosjektet utvikler seg etter forutsetningene.

-I fylkeskommunen synes vi det er veldig positivt at kommunene har gått sammen om bygdeutviklingsprosjektet LISA, og støtter fullt opp om målene i prosjektet. Jeg mener vi også bidrar til bygdeutvikling på ulike måter. Vi samarbeider med kommunene om ulike prosjekter for stedsutvikling. La meg nevne viktige prosjekter Digitale Distrikts Agder som er gjennomført for å skaffe bredbånd til alle i landsdelen til en fornuftig pris - alle alltid på i Agder, og initiativet som vi nå tar om å skaffe mobildekning for alle fastboende i landsdelen. Vi skal ha et møte med kommunalministeren om dette med det aller første, sa Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2009 | Skriv ut siden