Kunnskapsdepartementet har, i følge Kommunal Rapport, godt håp om at alle skolebøker skal nå fram i tide til alle landets videregående skoler. Det har i tidligere år vist seg at enkelte bøker først har vært å få tak i flere uker etter at undervisningen har begynt. -Fylkeskommunenes innkjøpssystemer er forbedret i lys av det som er skjedd tidligere. Hovedbildet er at alle vil få sine bøker, bortsett fra noen nynorskutgaver og lærebøker med svært små opplag i enkelte yrkesfag, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

av admin, publisert 17. august 2009 | Skriv ut siden