Statlige midler til skjøtsel av kulturminner og kulturlandskap i landbruket bidrar stadig oftere til at "glemte" fornminner i Vest-Agder kommer frem i lyset. På Høyland i Konsmo er et område med en praktfull samling gravhauger fra jernalderen blitt ryddet i sommer. Det er den aktive gårdbrukeren Gunnar Jan Viblemo som har stått for hogst og rydding, og nå skal området på ny tas i bruk til husdyrbeite. Det er Audnedal kommune som har finansiert tiltaket gjennom landbrukets SMIL-midler.

På gården Høyland i Konsmo ligger et praktfullt gravfelt fra jernalderen og overblikker tunet, slik det har gjort i snart 2000 år. Gravhaugene på Høyland har ikke vært særlig godt kjent utenfor lokalsamfunnet, men nå er de altså igjen kommet til heder og verdighet.
Audnedal kommune er blant de mest aktive i regionen når det gjelder aktiv skjøtsel av kulturminner og -landskap.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 14. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer