Kalkverket var i familien Heyerdahls eie fram til 1837, da det ble overtatt av Peter Julius Lilloe, mannen som senere startet Høie fabrikker på Mosby. Kalkovnen og uthusbygningen er fra verkets første tid.
Kalken ble hentet i de store forekomstene i Kalkheia.

Driften ved kalkverket hadde størst omfang etter bybrannen i Kristiansand i 1892, da etterspørselen etter lesket kalk, som ble brukt i mørtel til husbygging, var svært stor. I denne perioden arbeidet 15 mann ved verket, og kalkovnen var i drift døgnet rundt.
Driften ved Sødal kalkverk ble nedlagt 1915.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 31. august 2009 | Skriv ut siden