”Internasjonalt senter for miljøkommunikasjon skal være Norges mest attraktive partner for løsning av miljøkommunikasjonsoppgaver. Gjennom vår kompetanse og vårt nettverk innen kommunikasjon, miljø og samfunnsansvar, skal vi bidra til økt bevissthet, konkurransekraft og lønnsomhet hos våre oppdragsgivere, og til at regionen vi er etablert i blir en spydspiss på grønn innovasjon og grønne jobber nasjonalt og internasjonalt.” Slik lyder forretningsideen i et forprosjekt reklame- og PR-byrået Dale+Bang har utarbeidet. Firmaet ber nå fylkeskommunene på Agder bidra med midler for å få senteret etablert. Fylkesutvalget bevilget i dag Vest-Agder fylkeskommunes andel til forprosjektet på inntil 275 000 kroner.

Ideen om et Internasjonalt Senter for Miljøkommunikasjon har blitt utformet og bearbeidet i løpet av 2008 og 2009 i forbindelse med at Dale+Bang har jobbet med å bygge opp en egen avdeling på samfunnsansvar og miljø. Prosessen viste tidlig behovet for kunnskap og tilgjengelig informasjon, og ikke minst en kommersiell forståelse av hvordan miljøtiltak kan ha en positiv effekt på virksomheters resultater.

Miljøkommunikasjon defineres som kommunikasjon som søker å stimulere til, opprettholde eller endre miljøvennlig og bærekraftig atferd, og bærer i seg forskningsfelt som adferdspsykologi og sosiologi. Kommunikasjon som fag skal likevel være fundamentet for virksomheten. Senteret skal romme nye innfallsvinkler til kommunikasjon og bygge på undersøkelser av hva som faktisk fører til holdningsendring, og til sist adferdsendring. Gevinstene av mer samfunnsansvar og flere bærekraftige virksomheter tilfaller til slutt storsamfunnet.

Så langt er det tenkt at senteret skal jobbe langs to hovedakser. Den ene handler om informasjon, kunnskap, tilgjengeliggjøring, oversikt, koordinering, innovasjon og påvirkning av den offentlige samtalen. Den andre handler om kommersiell rådgiving, samfunnsansvar, miljøkommunikasjon og skreddersydde kommersielle tjenester.

Fylkesutvalget oppfordrer for øvrig at det tas kontakt med andre tilsvarende initiativer i landsdelen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden