Sørlandsbadet i Lyngdal, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner, har i år fått ny besøksrekord. I løpet av sommermåneden juli var over 22 500 mennesker innom anlegget. Det er en økning på vel 25 prosent i forhold til samme måned i fjor da 17 900 besøkte badeanlegget innerst i Rosfjorden. Anlegget har tydeligvis stor appell til både fastboende og tilreisende, men det er klart at dårlig vær flere sommerdager har bidradd til det høye besøksantallet.

Det er tatt initiativ til å få anlagt ei badeøy utendørs. Ledelsen på Sørlandsbadet er ikke i tvil om at besøkstallet kunne vært betydelig høyere om øya hadde vært på plass. -Meningen med øya er å få et jevnere besøk gjennom hele sommeren, også på godværsdager. På slike dager tror jeg vi kan ha rundt tusen besøkende, sier daglig leder Jon Skuibakken til Farsunds Avis.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden