I begynnelsen av august svettet 25 ungdommer over matematikkbøkene på Kvadraturen skolesenter. De fulgte sommerskole i praktisk matematikk. Målet var å gå opp til eksamen og dra i land en bestått karakter før det nye skoleåret startet. Nå får de lønn for strevet. Sensuren viser at 88 % har bestått.

For å få flere igjennom videregående skole, er det viktig å sette inn tiltak for elever som stryker i ett eller flere fag. Matematikk er et fag som mange elever strever med. Kvadraturen skolesenter og utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune arrangerte derfor sommerskole i praktisk matematikk på yrkesfag (MAT 1001) fra 5.-11. august. Eksamen ble avholdt 14. august mens kunnskapene fremdeles var ferske og før det nye skoleåret startet.
Lærer May Hanne Mikalsen ved Kvadraturen skolesenter kan fortelle om topp motiverte elever som har jobbet hardt. Elevene har møtt trofast opp, og mange har reist langt, noen helt fra Flekkefjord. Opplæringen har vært organisert i bolker med forelesninger og oppgaveløsning med veilednig. Lærerne har vært spesielt opptatt av å å drille elevene i hvordan de skriver gode svar. For å få maks poengsum, holder det ikke å skrive ett tall med to streker under. Utregningen må også komme fram. Her er kanskje noe av årsaken til at så mange har fått gode karakterer. Hele 46% har fått karakteren 3 eller høyere. En elev har til og med oppnådd karakteren 5.
"Dette viser at når elevene vil, så får de det til", sier May Hanne Mikalsen.

av Torjussen, Solveig, publisert 24. august 2009 | Skriv ut siden